Přeskočit na obsah

Na čem záleží naše uzdravení?

Skutečné uzdravení přichází zevnitř. Prostřednictvím lékaře, léčitele, léku… hlavně ale touhou se změnit, uzdravit. Takže záleží na schopnostech lékaře, léčitele, na výběru léku. Záleží na tom, koho vyhledáme, aby nám pomohl.

Skutečné uzdravení přichází zevnitř

Ale to nestačí. Nejsme pokažené auto, které někdo přiveze do servisu. Jsme lidské bytosti, se zcela individuálním prožíváním, životním příběhem, kterým jsme prošli, včetně všech traumat a nemocí. A tak i cesta k uzdravení je pro každého jiná. Takže záleží hlavně na nás, kam nasměrujeme svůj další životní příběh, své touhy a myšlenky. Jak se dokážeme změnit v tom, kde se změnit máme, kde nás to tlačí. Jestli nás nemoc přiměje něco přehodnotit. Záleží na nás, jestli se uzdravit skutečně chceme a něco pro to i děláme.

Prof. George Vithoulkas, řecký učitel a praktik homeopatie vyjádřil definici zdraví takto: „Zdraví je bezbolestný stav na fyzické úrovni, který zajišťuje pocit dobré tělesné pohody; na emocionální úrovni absenci tužeb a vášní, což vede k vyrovnanému, klidnému a k pokojnému kreativnímu stavu; na mentální úrovni k osvobození od sobectví a egoismu, jehož výsledkem je Dobro.“

Indický světový učitel homeopatie Rajan Sankaran: „Kéž dosáhneme hloubky, která duši může pozvednout.“

Kořeny našich potíží leží často velmi hluboko, ale jejich výhonky máme denně na talíři. Čím větší hloubku jim přiznáme, tím větší nadhled je nám darován a tím i možnost řešení. Toto hledání a přiznání nás přibližuje k Životu, k lásce a radosti.