Přeskočit na obsah

Jak probíhá léčba?

Prvním krokem je takzvaná vstupní konzultace, která nejčastěji trvá přibližně 2 hodiny. Při ní si popovídáme o tom, co vás ke mně přivádí a co vás trápí, a vydáme se po stopě tohoto problému. Následně se rozhodneme, zda pro vás bude vhodnější léčby s využitím individuálně připravené homeopatické vody z drahého kamene, nebo zda budeme pracovat spíše s náramky a přívěsky, případně zda zvolíme kombinaci obojího.

Přibližně po třech týdnech (tento čas se však může lišit) se znovu sejdeme, abychom se společně podívali na to, jak se vaše situace vyvíjí. Následně můžeme případně upravit dávkování a podívat se na problém dále.

Co od léčby očekávat?

Vycházím ze zásady, že každý z nás v sobě nosí schopnost uzdravit se a dosáhnout vnitřní harmonie. Ačkoliv na nás samozřejmě celý život působí vnější vlivy, rozhodující vliv na naše niterní i tělesné zdraví mají naše vnitřní postoje a náš přístup k životu a všem věcem i událostem, které přináší. To znamená, že své zdraví máme ve svých rukou především my, což je dobrá zpráva.

Náš současný zdravotní stav je výsledkem našich postojů a našeho jednání. Proto nelze očekávat, že by se změnil, aniž bychom my nezměnili některé své postoje či způsoby jednání. Léčba je tedy aktivní proces, na němž se pacient musí podílet. Žádný lékař, léčitel, lektor ani jiný pomocník za vás nemůže zpracovat staré rány ani za vás nemůže vykonat vnitřní kroky potřebné ke změně.

Mohu vám však pomoci propracovat se k příčině vašich potíží a s využitím drahých kamenů vám proces léčby výrazně usnadnit. Energie kamenů je velmi léčivá a podpůrná a s její pomocí se dají dokázat takříkajíc divy.

Jak dlouho léčba trvá?

To je velmi individuální. Stává se, že úspěch se dostaví takřka okamžitě, tedy že potíže vymizí hned po začátku užívání homeopatické vody z drahého kamene. Na druhou stranu jsou ale případy, kdy léčba trvá několik měsíců, protože na cestě za uzdravením je nutné učinit několik postupných kroků.

Jak začít?

Kontaktujte mě a domluvíme si schůzku. Kontaktní údaje naleznete zde.

Naše zásady

Na závěr bych se ještě rád podělil o zásady, jimiž se v naší poradně řídíme:

  • Snažíme se pro vás vytvořit příjemné a důvěrné prostředí, v němž si můžeme bez obav popovídat o osobních věcech. Uvědomujeme si, že není snadné hovořit o niterních záležitostech, a proto děláme vše pro to, abyste se u nás cítili dobře a bezpečně.
  • Nesoudíme. Ať už máte jakýkoliv problém či jakoukoliv minulost, vážíme si toho, že svou situaci chcete řešit. Nemusíte se bát hovořit o ničem.
  • Ctíme vaši svobodu rozhodování. Naše rady i připravenou homeopatickou vodu, náramky, přívěsky apod. vám dáváme jako doporučení, ale je na vás, jestli je využijete.
  • Nepřesvědčujeme. Můžeme vám nabídnout náš pohled zvenčí a podělit se o poznatky, k nimž jsme dospěli, ale nepřesvědčujeme vás, pokud máte jiný názor.
  • Nejsme proti takzvané „západní“ medicíně! Nikdy vás nebudeme odrazovat od jejího využití a nikdy po vás nebudeme vyžadovat vysazení léků předepsaných vašimi lékaři. Podle našeho názoru se homeopatie a další podobné způsoby léčení mohou s klasickou západní medicínou dobře doplňovat.
  • Jsme průvodci na vaší cestě za uzdravením. Nepovažujeme se za ty, kdo vás vyléčili, ale spíše za ty, kdo vám pomohli, abyste se uzdravili vy sami.
  • Pokud budeme vnímat, že vás neumíme léčit, na rovinu vám to sdělíme.