Přeskočit na obsah

Léčení drahými kameny

Léčení drahými kameny

Drahé kameny nás nejen okouzlují svou krásou, která lahodí našemu oku, ale pravé poklady se ukrývají také v jejich nitru. Mají v sobě totiž uloženu spoustu krásné a léčivé energie, jíž můžeme využít k léčení nejrůznějších potíží i celkové harmonizaci naší psychiky a těla. Proto bych vám rád tuto možnost nabídl a podělil se o pomoc, kterou nám drahé kameny přinášejí.

K čemu lze léčení drahými kameny využít?

Zaměřuji se léčení zdravotních problémů týkajících se jak našeho fyzického těla, tak také psychických a duševních potíží. V současné době pozoruji nárůst nejrůznějších forem depresí, mnohdy až panických úzkostí, chorobných stresových stavů, poruch spánku, tendencí k sebepoškozování, vnitřních bloků všeho druhu a mnohých dalších problémů. Se všemi těmito potížemi dokážeme pracovat a postupem času se dobrat k jejich vyřešení nebo alespoň výraznému zlepšení.

Stejně tak se věnujeme léčení tělesných nemocí a bolestí. Jsme přesvědčeni, že stav našeho fyzického těla je odrazem stavu našeho nitra, a pokud je něco v nepořádku na duševní či psychické úrovni, projeví se to i na těle. Dokážeme se zaměřit na příčinu a pomoci s její nápravou.

Další oblastí, v níž nachází drahé kameny své uplatnění, jsou mnohé zablokované a nezpracované stavy v našem nitru a podvědomí. Nezpracované události z naší minulosti nás dokážou v určitém ohledu zastavit nebo výrazně zbrzdit na dlouhá léta i desetiletí a my jdeme životem se zátěží a emočními zraněními, což se projevuje na naší schopnosti zvládat složitější situace, na vztahové úrovni a v mnoha dalších ohledech. Právě v této oblasti se nám léčení drahými kameny velmi osvědčilo, protože drahé kameny dokážou zhojit staré rány, pomoci nám zpracovat minulost a vykročit směrem kupředu.

Jak drahé kameny k léčení používáme?

Základem naší léčby je individuální výroba homeopatické vody z drahého kamene přímo pro vás (více se dozvíte zde). Také pracujeme s náramky a přívěsky, které mají jiné působení než homeopatická voda a jsou určeny k dlouhodobějšímu používání, případně jako vhodný doplněk k homeopatické vodě (více se dozvíte zde).

Pokud vás léčba drahými kameny zaujala, na této stránce se dozvíte, jak celý proces léčby probíhá a co od něj očekávat. Případně mě můžete rovnou kontaktovat a domluvíme si schůzku. Budu se na vás těšit.

Martin Kunetka